Dëftesë Pjekurie (Shkollë e Mesme e Pëgjithshme) equivalent in Mali

What is the equivalent of Dëftesë Pjekurie (Shkollë e Mesme e Pëgjithshme) from Albania in Mali?
Answer: Baccalauréat Malien is the equivalent of Dëftesë Pjekurie (Shkollë e Mesme e Pëgjithshme) from Albania.


Dëftesë Pjekurie (Shkollë e Mesme e Pëgjithshme)

Albania flag
Albania

is equivalent to

Baccalauréat Malien

Mali flag
Mali