Master's Degree equivalent in Australia

What is the equivalent of Master's Degree from Ontario in Australia?
Answer: Master's Degree is the equivalent of Master's Degree from Ontario.


Master's Degree


Ontario

is equivalent to

Master's Degree

Australia flag
Australia