MBO (middenkaderopleiding) equivalent in Guinea

What is the equivalent of MBO (middenkaderopleiding) from Netherlands in Guinea?
Answer: Brevet de technicien supérieur is the equivalent of MBO (middenkaderopleiding) from Netherlands.


MBO (middenkaderopleiding)

Netherlands flag
Netherlands

is equivalent to

Brevet de technicien supérieur

Guinea flag
Guinea